Tjänster

Väddö Vård är ett lokalt vård- och omsorgsföretag med ca 170 anställda medarbetare.

Vi vänder oss till kunder med små eller stora vård- och omsorgsbehov.

Vi fokuserar på att tillfredsställa den enskildes behov på bästa möjliga sätt med bästa möjliga kvalitet.

Detta med hjälp av vår mycket kompetenta, erfarna och kunniga personal som består av distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden.