Kontakt

Väddö Vård AB

Org. nr: 559098-0651

Besöksadress: Grisslehamnsvägen 3
Postadress: Box 34, 764 30 Väddö

Tel: 0176-500 18
Fax: 0176-500 32
E-post: info@vaddovard.se

Samordnare Väddö: 070-515 51 35

Samordnare Hallstavik: 072-451 69 78

Enhetschef Väddö: Ewa-Marie Anjou, 072-454 92 56
Enhetschef Hallstavik: Anette Tegnér, 072-243 24 31

Ägare/VD: Marie Hellqvist