Presentation

 

Vår service

Hemtjänst, Basal hemsjukvård, hemrehabilitering.
Vi erbjuder också tilläggstjänster efter ditt behov.

Vi finns

I zon 1 Väddö, Hallstavik

Styrelse och Ekonomi

Länk till Allabolag.se

Vår verksamhet

Varmt välkommen till Väddö Vård AB. Det lokala vårdbolaget med god kännedom om området och dess befolkning.
Vår kompetenta personal har alla lång erfarenhet gällande hemsjukvård, hemrehabilitering och hemtjänst. Vi har ett nära samarbete med Väddö VC.
Vi är ett vårdbolag som är auktoriserat inom kundval i Norrtälje Kommun. Vi följer alla kommunens krav och riktlinjer gällande kvalitetsarbete samt ledningssystem.

Mer om oss

Vår målsättning är att leverera professionalitet, kontinuitet samt punktlighet, vilket gör att du som kund eller anhörig kan känna dig helt trygg.
Vi strävar också efter gemenskap och att göra saker tillsammans, antingen i vår samlingslokal eller på utflykter.