Kontakt

Väddö Vård AB

Org. nr: 559098-0651

Besöksadress: Grisslehamnsvägen 3
Postadress: Box 34, 764 30 Väddö

Tel: 0176-500 18
Fax: 0176-500 32
E-post: info@vaddovard.se

Samordnare Väddö: 070-5155135

Samordnare Hallstavik: 072-4516978

Verksamhetschef: Anna Aleflod, 070-2829314

Ägare/VD: Marie Hellqvist
Vice VD: Magnus Lundqvist